ST BREAKFAST-പ്രഭാതഭക്ഷണപരിപാടി തുടക്കം കുറിച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ 21 / 01 / 2016 നുള്ള HM മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി( SCHOLARSHIP BANK ACCOUNT)ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്ക് പാസ്സ്‌ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

അടിയന്തിരം - പ്രീ - മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്‌ (മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ) 2016 -17 അപേക്ഷകൾ ഇനിയും വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ 21 .01 .2017 നു തന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് . അല്ലാത്തപക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ് ലഭ്യമാകാതെ വന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണഉത്തരവാദിത്തം അതാതു പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കു മാത്രമായിരിക്കും .


2016 -17 വർഷത്തെ LS S - USS പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 21 .01 .2017 നു രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വച്ച് ഒരു orientation class സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ Govt /Aided /Unaided LP/UP/HS പ്രധാനാധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .


                                                                 എഇഒ കൊല്ലങ്കോട് 

പ്രദനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് HEALTH DATA Quarter I,II,III,IV സമർപ്പിക്കാത്തവർ 24/01/2017 5 മണിക്ക് മുൻപായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


All Govt/Aided, LP/UP/HS/HSS Headmastes/Principals are strictly directed to attend the HM conference on 20.01.2017, 11.30 am at Nemmara Block Panchayath by Hon. MLA .

 
      Highschool HM's and HSS Principals are directed to prepare a report on " SSLC , പ്ലസ് 2 വിജയശതമാനം ഉയർത്തുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ , SSLC , പ്ലസ് 2 അരക്കൊല്ലപരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് അവലോകനം '' and submit it on the meeting.

        High School HM's are directed to intimate the above matter to the attached Higher Secondary Principals also.


                                                   AEO Kollengode

കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലാതല ജി .വി . രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ സെലക്ഷൻ - ജില്ലാതലത്തിലേക്കു യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് - ജി.വി.രാജാ സ്പോര്‍ട്സ് സ്കൂള്‍ തിരുവനന്തപുരം, സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ കണ്ണുർ എന്നീ സ്കൂളുകളിൽ 2017 -18 അധ്യയന വർഷത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക് മലയാളം മീഡിയം പ്രേവേശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള റവന്യൂ ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 17 -01 -2017

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം HSS ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികൾ പതിനേഴാം തിയ്യതി പത്തുമണിക്ക് മുമ്പായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം HSS ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു .


യോഗ്യത : 2016-17  അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പടിക്കുന്നവരും, 01 -01 -2017 ൽ പതിനാലു വയസ്സ്  പൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രേവേശന പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം. പ്രധാനാധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ പതിച്ച യോഗ്യതാസർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സെലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

                                                                                   AEO Kollengode

GIRLS                                       BOYS

പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഐ ടി അധിഷ്ഠിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും പ്രൈമറി SITC മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. . 2017 ജനവരി 13നുള്ളില്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രൈമറി SITC മാരെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പമുള്ള ലിങ്കിലൂടെ പ്രൈമറി ഹെഡ് മാസറ്റര്‍മാര്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

 
വിവരങ്ങള്‍ ഇതോതൊപ്പമുള്ള ലിങ്കിലൂടെ നല്‍കുകയും വേണം.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflVN2D5Zkggto-4PGMZff6CutKni-7Amgoj00vF1B6O13uxg/viewform

കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലാതല ജി .വി . രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ സെലക്ഷൻ - ജില്ലാതലത്തിലേക്കു യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് - ജി.വി.രാജാ സ്പോര്‍ട്സ് സ്കൂള്‍ തിരുവനന്തപുരം, സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ കണ്ണുർ എന്നീ സ്കൂളുകളിൽ 2017 -18 അധ്യയന വർഷത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക് മലയാളം മീഡിയം പ്രേവേശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള റവന്യൂ ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 17 -01 -2017 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം HSS ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികൾ പതിനേഴാം തിയ്യതി പത്തുമണിക്ക് മുമ്പായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം HSS ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു .

     യോഗ്യത : 2016-17  അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പടിക്കുന്നവരും, 01 -01 -2017 ൽ പതിനാലു വയസ്സ്  പൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രേവേശന പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം. പ്രധാനാധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ പതിച്ച യോഗ്യതാസർട്ടിഫിക്കറ്റ്  ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സെലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

GIRLS       BOYS

വിവരാവകാശം - എല്ലാ ഗവണ്മെന്റ് എൽ.പി./ യു.പി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉടൻതന്നെ മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ്.

ഹരിത കേരളം പദ്ധതി പ്രവർത്തന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ 12 .01 .2016 നു തന്നെ ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . സമർപ്പിക്കാ ത്ത സ്കൂളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ DDE പാലക്കാടിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് .

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കൽ - ജനുവരി 27 - പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടറുടെ കത്തിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജനുവരി 27 നു സ്കൂളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ജനുവരി 28 - നു തന്നെ ഈ കാര്യാലയത്തിലേക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.